GH Innovation
English Chinese
English 中文
首页 产品介绍 演示 公司介绍 新闻 联络我们
 
GHI 语音引擎
GHI语音产品系列
· GHI 语音编码器系列
· GHI 语音增强组件
· GHI 抗网络损伤组件
· GHI 变声器
GHI技术咨询
· 合作参与国际标准
· 客制化设计
· 语音专利的技术咨询
 
关于我们
   GH Innovation是具是具有世界领先水平的实时语音通讯和语音增强技术的供应商。公司旨在提供高质量实时语音通讯在IP网络应用上的整套解决方案。根据客户的需要, 公司在提供整套软件的同时, 还帮助客户在其产品或平台上的实现。在语音技术研究领域, 公司致力于有关现代语音...
  ICON 了解更多
 
Copyright © 2008 GH Innovation, Inc. All Right Reserved  www.ghinnovation.com Email: info@ghinnovation.com